Nordic Committee on Bioethics (NCBIO)

Den nordiske komité for bioetik har til opgave at fremme samarbejdet mellem de nordiske lande ved at samle repræsentanter fra forskellige områder for at diskutere og analysere spørgsmål inden for bioetik og på den måde opnå større opmærksomhed, fremme fælles forståelse, forbedre beslutningsprocessen og præsentere et internationalt, nordisk perspektiv på bioetiske udfordringer.

Den nordiske komité for bioetik har siden 1. januar 2014 opereret i regi af NordForsk.

Læs mere om NCBIO (eksternt link)