magasin magazine

NordForsk Magasin 2017

Ladda ner publikationen

Årets NordForsk magasin inneholder blant annet intervjuer med NordForsks avtroppende direktør Gunnel Gustafsson og Norges forskningsråds nye direktør John-Arne Røttingen.

Magasinet presenterer nye og eksisterende prosjekter innenfor bioøkonomi, grønn vekst, nøytronforskning, helse, kjønnsforskning, samfunnssikkerhet, eScience og e-infrastruktur, samt samarbeid mellom Nordens statistikkbyråer.

Jørgen Brandt og Camilla Geels forteller om hvordan deres prosjekt NordicWelfAir skal finne ut hvilken type luftforurensning som er mest helseskadelig.

Oliver Popov og Wouter Stol forklarer hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder å rettsforfølge kriminell aktivitet på det "mørke nettet", nærmere bestemt TOR (The Onion Router).

Agnete Vabø og Mikael Börjesson diskuterer om det finnes en nordisk modell for høyere utdannelse. 

Mattias Wadenstein og Farid Ould-Saada gjør rede for for hvordan det nordiske bidraget til behandling av data fra CERN gjør det mulig å lete etter "mørk materie".

Ignacio Pisso og Andreas Stohl i eSTICC utvikler verktøy for å ta vare på og tilgjengeliggjøre klimadata fra Toppforskningsinitiavet.