education tomorrow children school

Education for Tomorrow-rapport: Policy implications fra fase 1

Ladda ner publikationen

NordForsk lancerede Education for Tomorrow-programmet i 2013. Programmet har til hensigt at generere ny viden om nordiske uddannelsessystemer, som skal hjælpe de nordiske lande med at håndtere samfundets behov - i dag og i fremtiden.

Forskningsprojekteterne i programmets første fase er nu afsluttet og har genereret ny viden inden for en bred vifte af temaer: NordForsks Nordic Centre of Excellence, JustEd, har forsket i, hvordan systemer, kulturer og aktører i uddannelsen faciliterer og begrænser retfærdighed i forbindelse med globaliseringen af de nordiske velfærdsstater. Derudover har de øvrige forskningsprojekter undersøgt værdiundervisning nordiske børnehaver og førskoler, undervisning af indvandrere, erhvervelse af kvalifikationer på forskellige tidspunkter i livet, erhvervsuddannelse og omdannelsen af de højere uddannelsessystemer i de nordiske lande.

Denne rapport opsummerer nøgleresutalter fra forskningen og forslag til mulige tiltag i de nordiske landes uddannelsespolitikker. Rapporten markerer afslutningen af programmets første fase, som i fase 2 vil fokusere på at bygge bro mellem forskning og praksis.

Kontakter

Siri Bjarnar. Photo: NordForsk

Siri Jørgensen Bjarnar

Seniorrådgiver