Workshop: Photo by Moa Karlberg/Norden
Photo by Moa Karlberg/Norden

106 ansøgninger under opslag om finansiering af ”Nordic exploratory workshops”

Alle ansøgningerne vil nu blive evalueret af et panel bestående af internationale eksperter.

Formand for NOS-HS, Terje Lohndal, er meget begejstret over antallet af indkomne ansøgninger og siger:

”Med dette opslag ønskede vi at fremhæve, hvor vigtigt det er at styrke det nordiske samarbejde inden for humaniora og samfundsvidenskab. Selvom ansøgningerne viser en jævn kønsbalance blandt projektlederne, ser vi også, at der især blandt kvindelige forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab synes at være behov for denne type af støtte."

Fokusområder

Det primære formål med de workshops, der kommer til at modtage finansiering, vil være at støtte udviklingen af nye forsker- og nysgerrighedsdrevne forskningsområder og programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande.

Yderligere mål for de workshops, der modtager finansiering, er at:

 • opmuntre til inklusion af yngre forskere og aktører uden for den akademiske verden i nordiske samfundsvidenskabelige og humanistiske netværk
 • fremme nysgerrighedsdrevet og ny bottom-up-forskning
 • fremme nordisk merværdi i forskning
 • inkludere forskere på alle karrierestadier for at udvikle nye netværk
 • opmuntre tidlige karriereforskere til at have aktive roller
 • inddrage aktører uden for den akademiske verden, når det er relevant
 • understøtte planlægningsstadier af store projekter


Finansieringspartnere

Udover NordForsk finansieres opslag af NOS-HS’ medlemsorganisationer:

 • Finlands Akademi, Forskningsrådet for humaniora og samfundsvidenskab
 • Danmarks Frie Forskningsfond – Samfundsvidenskab
 • Danmarks Frie Forskningsfond – Humaniora
 • Vetenskapsrådet
 • Rannis
 • Norges forskningsråd


Tidslinje for beslutning

Beslutningen om, hvilke workshops der skal bevilges tilskud, træffes sandsynligvis i december 2022. Workshopsene starter formentlig i begyndelsen af 2023.

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Seniorrådgiver