city urban development smart cities

Fire forskningsprojekter skal gøre Nordens byer bæredygtige

Urbanisering er en global tendens. Byer i alle størrelser er vigtige for økonomisk udvikling og vækst, ny viden, kreativitet og innovation. Samtidig skal byerne fremme sundhed og livskvalitet, men befolkningstætheden skaber ofte sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, der skal løses, før fremtidens byer i de nordiske lande kan blive bæredygtige. Det kan være i form af øget forurening, trafikpropper, støj og boligmangel. 

I foråret modtog NordForsk 56 ansøgninger til opslaget Sustainable Urban Development and Smart Cities, og ud af de indkomne forslag er fire projekter nu blevet udvalgt. Alle fire projekter skal forske i, hvordan Nordens byer bliver endnu mere bæredygtige og klimavenlige i fremtiden.

”De fire projekter bidrager med værdifuld viden om væsentlige samfundsudfordringer i relation til bæredygtig byudvikling,” siger programkomiteleder Ethel Forsberg.

Ethel Forsberg er programkomiteleder og generaldirektør i Forskningsrådet for Helse, Arbejdsliv og Velfærd (FORTE) i Sverige og siger:
”Netop disse fire projekter er blevet udvalgt, fordi de alle har en høj videnskabelig kvalitet. De bidrager med værdifuld viden om væsentlige samfundsudfordringer i relation til bæredygtig byudvikling. Tilsammen adresserer de sociale såvel som økonomiske og økologiske dimensioner i udviklingen af bæredygtige byer.”

Desuden fremhæver Ethel Forsberg, at de fire projekter adskiller sig fra de andre ansøgninger ved at have en mere holistisk tilgang, fordi de tager udgangspunkt i flere grundlæggende aspekter af bæredygtig byudvikling.

”Projekterne er tværvidenskabelige, hvilket vi mener er vigtigt for at kunne udvikle viden om bæredygtighed og dernæst implementere resultaterne i vores nordiske byer,” siger hun.

Her følger en kort oversigt over de fire projekter, som modtager finansiering:

SMARTer Greener Cities
Projektleder: Erik Andersson, Stockholm University in Sweden
Læs mere

Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities
Projektleder: Kjell Nilsson, Nordregio
Læs mere

Citizens as Pilots of Smart Cities
Projektleder: Tuomas Ahola, Tampere University in Finland
Læs mere