Marit Endresen is looking into the camera and smiling

Nøglen til samfundssikkerhed er samarbejde

Marit Endresen er afdelingsdirektør i Afdeling for Kundskabsudvikling og Digitalisering i Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab (DSB) i Norge.

I sit arbejde samarbejder hun med hele Norden om fælles vidensudveksling og beredskab for at løse aktuelle samfundssikkherhedsudfordringer

Samfundssikkerhed og beredskab handler om at have overblik. Vi må se på tværs af fag, sektorer, forvaltningsniveauer, land og regioner. Verden er i hastig ændring, og det må vi tage alvorligt, og nøglen til at imødegå ændringerne er samarbejde.

Marit Endresen

“Forskning er vigtigt for vores arbejde,” siger Marit Endresen. “Ikke bare inden for samfundssikkerhed, men også på andre områder, såsom klimaforandringer.”

Marit Endresen understreger, at det nordiske samarbejde omkring samfundssikkerhed har stor betydning for DSB. DSB har ifølge hende et tæt og godt samarbejde med de andre nordiske samfundssikkerhedsmyndigheder og drager stor nytte af samarbejdet inden for blandt meget andet bekæmpelse af skovbrande, farlige stoffer og nødkommunikation.

“Efter at COVID-19-udbruddet kom, har der også været et tæt og jævnligt samarbejde mellem de nordiske samfundssikkerhedsmyndigheder. Her har fokusset særligt været på erfaringsudveksling og at dele situationsbilleder.”

Kriser lader sig nemlig ikke stoppe af landegrænser, og derfor er det vigtigste for DSB, at Norden står sammen og drager fordel af de fælles kapaciteter, kundskab og ressourcer til gavn for befolkningerne i de nordiske lande. Forskningssamarbejdet er et eksempel på, at vi får et fælles vidensgrundlag og forståelse mellem de nordiske lande.

DSB er en af finansiererne i NordForsks forskningsprogram om samfundssikkerhed, som tæller 13 forskningsprojekter til et samlet budget på mere end 200 millioner norske kroner.

Video: Interview med Marit Endresen

Norden og internationalt samarbejde

“Det nordiske samarbejde har vist sig særlig vigtigt i de seneste år som følge af EU's forordning om civilt beredskab. De nordiske samfundssikkerhedsmyndigheder har gået sammen om at lave en plan for opbygning af nordiske rescEU-kapaciteter. Det er EU-finansierede beredskabsressourcer, som både kan bruges i de nordiske lande og i Europa ved store hændelser,” siger hun.

Fordi de nordiske lande er små i international sammenhæng, så er det ifølge Marit Endresen nyttigt, at landene kan gå sammen om at lægge fælles udfordringer frem for blandt andet EU.

Også lande uden for Norden er med i NordForsks forskningsprogram inden for samfundssikkerhed. Ifølge Marit Endresen er det kun en fordel, at Norden også samarbejder med lande uden for vores region.

“Samfundssikkerhed og beredskab handler om at have overblik. Vi må se på tværs af fag, sektorer, forvaltningsniveauer, land og regioner. Verden er i hastig ændring, og det må vi tage alvorligt, og nøglen til at imødegå ændringerne er samarbejde.”

NordForsk forskningsprogram om samfundssikkerhet

I det tverfaglige forskningsprogram om samfundssikkerhed, samarbejder forskere i de nordiske lande, Storbritannien og Holland om at producere ny viden om sårbarheder, modstandsdygtighed og beredskab.