Samling af mennekser
Mikael Kristenson

NordForsk finansierer syv Research Infrastructure Hubs

Formålet med NordForsks opslag inden for Nordic Research Infrastructure Hubs er at styrke den internationale konkurrenceevne og facilitere udviklingen af verdensledende nordiske forskningsinfrastrukturmiljøer. Initiativet gør det muligt for nordiske universiteter, universitetskollegier og universiteter inden for anvendt forskning at bruge det nordiske samarbejde som et redskab til at nå deres egne strategiske mål og derved opbygge en langsigtet institutionel kapacitet.

Hvert af de syv Nordic Research Infrastructure Hubs vil styrke det nordiske samarbejde om et specifikt, storstilet forskningsinfrastrukturprojekt med det formål at opbygge og udvide nordisk kompetence inden for sit område.

NordForsk har nu besluttet at finansiere syv projekter med op til 2,5 millioner norske kroner hver. Udover NordForsk-finansieringen modtager hvert af de syv projekter mindst det dobbelte beløb fra egne nationale institutioner.

”Det høje antal ansøgninger understreger behovet for at styrke det nordiske samarbejde omkring forskningsinfrastruktur,” forklarer Riitta Maijala, der er formand for Nordic Research Infrastructure Cooperation Committee og næstformand for Finlandsakademiet. Hun tilføjer: ”Den høje kvalitet blandt ansøgningerne gjorde konkurrencen hård, men den understreger også behovet for den her type finansiering.”

De syv Research Infrastructure Hubs, som har modtaget finansiering, er:

 • Nordic EMBL Partnership Hub for Molecular Medicine
  Projektleder: Poul Nissen, Aarhus Universitet
 • The Nordic Optical Telescope Science Centre
  Projektleder: Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet
 • Nordic EPOS - A FAIR Nordic EPOS Data Hub
  Projektleder: Annakaisa Korja, Helsinkis Universitet
 • Nordic MEG Hub: Collaboration of all Nordic magnetoencephalography infrastructures on education, management, and dissemination
  Projektleder: Tiina Parviainen, University of Jyväskylä
 • Bridging Nordic Microscopy Infrastructures, BNMI
  Projektleder: Oddmund Bakke, Oslo Universitet
 • Nordic Research Infrastructure Hub on Cold Climate Engineering – COLDHUB
  Projektleder: Jukka Tuhkuri, Aalto Universitet
 • Nordic hub on Advanced Transmission Electron Microscopy in the Physical Sciences
  Projektleder: Per Persson, Linköping Universitet

Bemærk: Vi tager forbehold for ændringer. Kun afgørelser kommunikeret direkte til ansøgerne per e-mail anses som formel bekræftelse på tildeling af midler. Alle ansøgere modtager et formelt, skriftligt svar på sin ansøgning. 

Kontakter

Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver