vaccine medicine health
Norden.org

NordForsk modtog 17 ansøgninger til COVID-19-opslag

NordForsk modtog 17 ansøgninger ved deadline den 16. juni. I ansøgningerne er der forskere fra alle de nordiske lande, Estland og Letland. Blandt de 17 indkomne ansøgninger er 70 procent af projektlederne kvinder.    

Specialrådgiver i NordForsk Maria Nilsson siger: ”NordForsk er meget glad for, at forskningsmiljøet på kort tid er lykkedes med at etablere nordisk-baltiske konsortier med det formål at bidrage til ny viden om COVID-19. De projekter, som bliver valgt til efteråret, har stort potentiale til at levere vigtige forskningsresultater, der er til gavn også uden for vores region." 

I løbet af sommeren evalueres de modtagne ansøgninger af et internationalt ekspertpanel, og NordForsks bestyrelse beslutter, hvilke projekter der skal finansieres i løbet af oktober måned.  

Samarbejde 
Forskningssamarbejdet inden for sundhedsområdet med en mere regional tilgang kan på mange måder vise sig at være relevant og have stor værdi for både patienter og samfundet. De nordiske og baltiske lande har næsten ens velfærdssystemer, adgang til forskningsinfrastrukturer af høj kvalitet og offentligt finansieret sundhedspleje, som sammen med borgernes tillid til forskning er en særlig styrke i denne sammenhæng. 

Finansierer 
Opslaget er blevet til i samarbejde med Vetenskapsrådet i Sverige, Finlands Akademi, Innovationsfonden i Danmark, Forskningsrådet i Norge, Rannís på Island, Estlands Forskningsråd, Ministeriet for Uddannelse og Forskning i Letland og NordForsk.  

Tidsramme 
Projektfinansiering vil løbe i perioden 2020-2022. Det samlede beløb er cirka 57 millioner norske kroner.  

Opslag
Nordic Health Data Research Projects on COVID-19

Kontakter

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver