water ocean aqua environment pollution

NordForsk modtog 25 ansøgninger til opslaget om bæredygtig akvakultur

Hvert projekt kan maksimalt modtage 10 millioner norske kroner. Projekterne finansieres via en virtual common pot, hvilket betyder, at de nationale finansierer vil finansiere deres respektive deltagere i de projekter, som modtager penge.

Seniorrådgiver i NordForsk Kyösti Lempa siger:

”Opslaget er et bevis på den forpligtigelse, som forskningsinstitutioner og virksomheder har, til at udvikle bæredygtig akvakultur i vores region. De 25 forsknings- og innovationskonsortier udgør en blanding af forskellige partnere. Af de i alt 406 partnere repræsenterer 259 forskningsorganisationer og 147 repræsenterer innovationsorganisationer. ”

Baggrund for programmet
Det overordnede mål med Nordisk Forsknings- og Innovationsprogram for Bæredygtig Akvakultur er at generere ny viden om og løsninger på bæredygtigt land- og havbaseret lakseopdræt i de nordiske lande.

De nordiske lande er førende, når det kommer til udvikling af teknologi inden for akvakultur, foder og genetik. I alle de nordiske lande og i Østersøregionen har akvakultursektoren potentiale til at vokse. Høj produktkvalitet, fødevaresikkerhed og en stor eksport af akvakulturprodukter kan sætte regionen i en førerposition inden for bæredygtig akvakultur. For at opnå den position er der behov for viden og innovation på området.

Forskningsinvesteringer i de nordiske lande og Baltikum har gjort det muligt at udvikle mange solide vidensmiljøer – både offentlige og private. Nordisk Forsknings- og Innovationsprogram for Bæredygtig Akvakultur arbejder for at bringe disse forskningsmiljøer sammen for at fremme samarbejde og vidensudveksling.