COVID tester in medical protection clothes

NordForsk modtog 35 ansøgninger til opslag om Societal security beyond COVID-19

Seniorrådgiver Kine Bugge Halvorsen, som er ansvarlig for NordForsks program for Samfundssikkerhed, siger:

"Vi er meget glade for antallet af ansøgninger, som vi har modtaget til dette opslag. Ansøgningerne ser ud til at dække en lang række vigtige emner relateret til samfundssikkerhed og COVID-19, og vi glæder os til at læse dem. Dette er et interessant opslag, da det har et særligt fokus på de samfundsmæssige sikkerhedsaspekter relateret til COVID-19-pandemien. Så vidt jeg ved, har der ikke tidligere været et opslag i Norden med netop denne vinkel, og det er spændende at være en del af et opslag, der kan præge nordisk forskning på området, i årene som kommer.”

De tematiske rammer for opslaget omfatter mellem- til langsigtede konsekvenser af COVID-19-pandemiens påvirkning på samfundssikkerhed i Norden. De forskellige politikker og praksisser, som anvendes i de nordiske lande, vil give mulighed for interessante komparative tilgange.

Finansiering

Opslaget om Societal Security Beyond COVID-19 finansieres af Finlands Akademi, Indenrigsministeriet i Finland, Icelandic Centre for Research - RANNIS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sverige, Vetenskapsrådet i Sverige, Innovationsfonden i Danmark, Norges Forskningsråd og Nordisk Ministerråd, sammen med NordForsk.

Det samlede budget, som er til rådighed for dette opslag, er på cirka 45 millioner norske kroner, og det maksimale budget, som hvert projekt har kunnet søge, er 9 millioner norske kroner.

Læs mere om NordForsks arbejde med samfundssikkerhed.

Kontakter

Kine Halvorsen. Photo: NordForsk

Kine Bugge Halvorsen

Seniorrådgiver