Forside og indhold af Impact-rapporten 2023

NordForsks nya impactrapport är publicerad

 

Med forskningens ”impact” avses det inflytande som forskningen har inom och utanför den akademiska världen, exempelvis genom att utveckla vetenskaplig kvalitet och bygga upp kritisk expertis, eller inflytande på olika samhällsområden; hur forskningen bidrar till samhället och ekonomin, och dess nytta för individer, organisationer eller nationer. Kanske till och med inflytande på beslutsfattande för att bidra till en sund evidensbaserad referensram för det.

Rapporten NordForsk Impact Report 2023 kan läsas i sin helhet här.

– Att mäta och kommunicera effekterna av den forskning som finansieras av NordForsk är en av våra viktigaste uppgifter. Samtidigt som vi dokumenterar resultat och effekter säkerställer vi också transparens och upprätthåller förtroendet för det nordiska forskningssamarbetet, säger Arne Flåøyen, direktör för NordForsk.

– Vår förmåga att finansiera projekt av hög internationell kvalitet, som också skapar nordiskt mervärde, är en av våra viktigaste uppgifter. Den här rapporten ger insikt i vår verksamhet och gör det möjligt för oss att bättre bedöma vad vår forskningsfinansiering bidrar med tillbaka till samhället. Det här arbetet kommer att intensifieras under de kommande åren, fortsätter Flåøyen.

Ett primärt mål för NordForsk är att främja samarbete inom nordisk forskning, med betoning på vetenskaplig excellens, effektivitet och ömsesidigt förtroende. Dessutom förväntas det här samarbetet ge ett mervärde som är unikt för den nordiska regionen - Nordiskt mervärde, som också mäts och rapporteras.

Årets rapport bygger på data från forskargrupperna som rapporterats under våren 2023, där projekten berättar vad de åstadkommit under sina finansieringsperioder hittills. Det här representerar ett tvärsnittsperspektiv av NordForsk-finansierad forskning.

– Resultaten av våra aktiviteter och tillhörande forskning går att mäta och rapportera relativt enkelt. Däremot är det inte möjligt för oss att med säkerhet påvisa orsakssamband mellan några variabler, säger Simon Granroth, analysansvarig på NordForsk.

– Men vi ber forskarna att rapportera om faktorer som vi anser vara valida indikatorer på inflytande, till exempel hur forskningen har använts och kommunicerats och vilka betydelsefulla resultat som dessa aktiviteter har bidragit till. Vi anser därför att rapporten ger en förhållandevis rättvis och överskådlig bild av resultaten och insikt i möjliga effekter av de forskningsaktiviteter som vi faciliterar, avslutar Granroth.

De data som presenteras i rapporten samlades in under mars-juni 2023 via Researchfish. Uppgifter om NordForsk forskning enligt geografi och regional rörlighet är från våra egna portföljanalyser.

Kontakter

Simon Granroth

Simon Granroth

Analyseansvarlig