Senior hiking by Geber86 / iStock.com
Photo: iStock

Nordisk-japansk forskningssamarbejde om sund alderdom

Direktør i NordForsk Arne Flåøyen siger:

”Det er første gang, vi har haft et opslag sammen med Japan inden for et område af særlig nordisk-japansk merværdi. De nordiske lande og Japan har mange demografiske ligheder og udfordringer. Forskere kan gøre brug af sundhedsdata til at få ny viden om, hvordan vi sikrer et sundt liv for den ældre del af befolkningen. Vi er derfor meget glade for at kunne uddele midler til tre nye forskningsprojekter, for det er vigtigt at styrke forskningssamarbejdet mellem de nordiske lande og Japan, hvilket vi håber, dette initiativ vil bidrage til."

Sundhedsdata i samarbejde med Japan

De nordiske lande og Japan står over for lignende demografiske udfordringer. Aldersrelaterede sundhedsudfordringer i den stadig ældre befolkning er blandt de største udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen og vil kræve støt stigende omkostninger for både sundhedsvæsenet og samfundet. Øget viden, der fører til flere sunde år for den enkelte, vil på sigt kunne forhindre disse stigende omkostninger samt forbedre borgernes livskvalitet.

At de nordiske lande går sammen med Japan giver en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af persontilpasset medicin. Strategier for frontlinjeforskning, der lægger vægt på vidensudvikling, patientcentrering og digital applikationsudvikling, har et stort potentiale for at bidrage til sund aldring for den enkelte.

De tre forskningsprojekter har et samlet budget på cirka 25 millioner NOK.

Finansierede projekter

Kontakter

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver