city society security safety

Ny forskning i samfundssikkerhed skal fokusere på globale tendenser

Samfundssikkerhed er et varmt emne i de nordiske lande i disse år, og på det seneste topmøde i Nordisk Råd i oktober vedtog Nordisk Råd en strategi for netop samfundssikkerhed. Det er en af grundene til, at NordForsk styrker forskningen på dette område og sammenlagt har et budget på omkring 160 millioner norske kroner til forskning i samfundssikkerhed.  

Lone Jessen er seniorrådgiver i NordForsk og ansvarlig for forskningsprogrammet om samfundssikkerhed. Hun siger: ” Vi har modtaget et flot antal ansøgninger til vores seneste opslag, som nu skal vurderes af eksperter i fagfeltet. Vi forventer, at beslutningen, om hvilke projekter der får finansiering, vil blive truffet i foråret 2020.” 

Det nordiske forskningsprogram om samfundssikkerhed er et samarbejde mellem Norges Forskningsråd, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskab i Sverige, Icelandic Centre for Research (Rannís), Finlands Akademi, Finlands Indenrigsministerium, Beredskabsstyrelsen i Danmark, Dutch Research Council (NWO), Economic and Social Research Council i Storbritannien og NordForsk.   

Fokus for forskningsprojekterne 
Opslaget har fokus på globale tendenser inden for samfundssikkerhed, og forskningsprojekterne skal fokusere på mindst en af følgende tre områder: 

· Forholdet mellem klimaforandringer og bestræbelser på at opbygge samfundssikkerhed i Norden. 

· Identificere teknologiske fremskridt i samfundet og de fordele og udfordringer de medfører for det grænseoverskridende arbejde inden for samfundssikkerhed. 

· Konsekvenser for national og international styring af samfundssikkerhed i forhold til de nordiske landes fremtidige behov.  

Baggrund for programmet 
Forskningsprogrammet om samfundssikkerhed blev etableret af NordForsk i 2013 og får støtte fra alle de nordiske lande samt Storbritannien og Holland. I alt er der ni igangværende forskningsprojekter, som handler om alt fra cyberangreb til terrorisme og naturkatastrofer.