aquaculture production in nothern Norway surrounded my snowy mountains

Ny nordisk forskning skal gøre akvakultur-industrien mere bæredygtig

Akvakultur er en stigende forretning på verdensplan, som møder mange udfordringer, når det gælder håndtering af spildevand og affald, sygdomsrelaterede tab og udledning af drivhusgasser. Det er derfor vigtigt at finde nye løsninger, som kan gøre land- og havbaseret lakseopdræt i de nordiske lande mere bæredygtig.

I de ni finansierede projekter er der forskere fra Danmark, Estland, Færøerne, Finland, Island, Letland, Norge og Sverige.

Nordisk merværdi

Kjell Maroni er komiteleder for Akvakulturprogrammet og R&D direktør for Norwegian Seafood Research Fund. Ifølge ham er de ni forskningsprojekter udvalgt, fordi de foruden høj forskningskvalitet og nordisk merværdi har fokus på kundskab og teknologier, som kan komme den nordiske akvakulturnæring til gode inden for en overskuelig tidshorisont.

"Især når det kommer til teknologisk og kundskabsmæssigt avanceret akvakultur, er Norden en stærk region. For at opretholde og styrke denne position er det vigtigt at stimulere forskningsindsatsen på tværs af landene, også fordi hvert af de nordiske lande har stærke forskningsmiljøer, der sammen bliver endnu stærkere. Dette vil styrke Nordens position både med hensyn til den aktuelle akvakulturproduktion i industri-regi, men også som en samlet forskningsregion, når det kommer til at konkurrere om midler fra for eksempel EU," siger Kjell Maroni.

Også direktør i NordForsk Arne Flåøyen understreger, at det er værdifuldt, at så mange lande går sammen om at forske i akvakultur:

"Der har længe været akvakulturproduktion i de nordiske lande. For landene vest i Norden som Norge, Færøerne og Island er akvakultur en stor og vigtig industri, mens industrien i det østlige Norden og de baltiske lande er mindre udviklet. Forskningssamarbejde i Norden bidrager til kompetenceudveksling og netværksopbygning, samtidig med at der udvikles ny viden, som vil gøre produktionen mere bæredygtig. Dette er et vigtigt skridt i retning mod at gøre Norden til den mest bæredygtige region i verden inden 2030. "

Baggrund for programmet

De nordiske lande er førende, når det kommer til udvikling af teknologi inden for akvakultur, foder og genetik. I alle de nordiske lande og i Østersøregionen har akvakultursektoren potentiale til at vokse. Høj produktkvalitet, fødevaresikkerhed og en stor eksport af akvakulturprodukter kan sætte regionen i en førerposition inden for bæredygtig akvakultur. For at opnå den position er der behov for viden og innovation på området.

Forskningsinvesteringer i de nordiske lande og Baltikum har gjort det muligt at udvikle mange solide vidensmiljøer – både offentlige og private. Nordisk Forsknings- og Innovationsprogram for Bæredygtig Akvakultur arbejder for at bringe disse forskningsmiljøer sammen for at fremme samarbejde og vidensudveksling.

Finansiering

Hvert projekt kan maksimalt modtage 10 millioner norske kroner. Projekterne finansieres via en virtual common pot, hvilket betyder, at de nationale finansierer vil finansiere deres respektive deltagere i de finansierede projekter.

Liste over projekter

Machine learning applied to predicting and preventing production loss in aquaculture (DigiHeart)
Project leader: Ida Beitnes Johansen, Norwegian University of Life Sciences
Participating countries: Norway, Sweden and Faroe Islands

FaciLitating detection, understAnding production, and improVing mitigation of undesired taste and Odour compoUnds in aquacultuRe (FLAVOUR)
Project leader: Oskar Modin, Chalmers University of Technology, Sweden
Participating countries: Denmark, Finland and Sweden

Bio-conversion of non-food bio-resources to novel feeds for salmonids - a Nordic approach
Project leader: Torbjörn Lundh, SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
Participating countries: Finland, Norway and Sweden

Non-Food Organic Resources-based feeds optimised for salmon until post-smolt stages
Project leader: Mette Sørensen, Nord University, Norway
Participating countries: Denmark, Latvia and Norway

Sustainable aquaculture feed based on novel biomass from wood by-products
Project leader: Volha Shapaval, Norwegian University of Life Sciences
Participating countries: Iceland, Sweden, Norway and Estonia

RAS-TOOLS: A microbial toolbox for RAS production and innovation
Project leader: Håkon Dahle, University of Bergen, Norway
Participating countries: Finland, Norway and Denmark

Physiology shapes the happy salmon – a systems approach to sustainable feeds for stimulation of growth, welfare and survival (Happy salmon)
Project leader: Elisabeth Jönsson Bergman, University of Gothenburg, Sweden
Participating countries: Iceland, Sweden and Norway

Intelligent farming and health control in landbased recirculating aquaculture systems
Project leader: Britt Bang Jensen, Norwegian Veterinary Institute, Norway
Participating countries: Finland, Norway and Denmark

Mitigating off-flavour compounds geosmin and 2-methylisoborneol by applying capacitive deionization and nanotechnology in RAS
Project leader: Mark Bayley, Aarhus University, Denmark
Participating countries: Denmark, Norway, Sweden

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver
Marianne Knudsen. Photo: NordForsk

Marianne Knudsen

Senior kommunikasjonsrådgiver