A happy man holding the NordForsk Impact Report

Ny rapport: Impact og samfunnsnytte 2024

Impact-rapporten for 2024 skiller seg ut med en rekordhøy svarprosent på 91,2 prosent fra aktive prosjekter. Det gir en omfattende oversikt over vår nåværende forskningsporteføljen. Ved å fokusere på aktive prosjekter gir rapporten et tidsriktig øyeblikksbilde av pågående forskningseffekter.

Rapporten viser resultater på tvers av ulike måleparametere. Våre aktive prosjekter har rapportert 2 829 publikasjoner og 2 605 formidlingsaktiviteter. Det viser et solid engasjement for å dele forskningsresultater. Det er rapportert om 573 partnerskap og samarbeid, en indikator for nettverk som er dannet gjennom vår støtte. Med 301 tilfeller av priser og anerkjennelser er den høye kvaliteten på den finansierte forskningen vår tydelig. I tillegg har våre aktive prosjekter sikret 244 tilfeller av videre finansiering, og de har rapportert om 193 ulike tilfeller av påvirkning på politikk og profesjonspraksis.

For første gang inneholder rapporten vår også "impact stories", som et narrativt tillegg til de kvantitative dataene. Historiene gir et nærmere innblikk i hva slags effekter forskningen kan ha, og målet er at dette korte narrative formatet skal gi mer kontekst til tallene.

– Arbeidet med å måle samfunnsnytten av prosjektene våre, og impact som begrep, tok store sprang i fjor. Vi har klart å etablere en smidig arbeidsflyt med dataene våre, og vi har etablert en database som mates direkte inn i analyseverktøyene våre. Det gjør det mulig å gjennomføre effektive analyser av nøkkelindikatorer og deres interne relasjoner, sier Simon Jernroth, analyseansvarlig i NordForsk.

Simon Jernroth, analyseansvarlig i NordForsk, holder foredrag om impact.

Arne Flåøyen, direktør i NordForsk, understreker den bredere målsettingen.

– Hvordan vi skal jobbe med impact og hvordan vi skal presentere samfunnsnytte av prosjektene vi har finansiert, er prosesser som NordForsk tar på alvor.

– Vi startet for bare noen få år siden, og vi prøver fortsatt ut metoder. Man kan derfor ikke sammenligne årets rapport med fjorårets rapport uten å ta høyde for at det er noen forskjeller i rapporteringen, fortsetter Flåøyen.

Arne Flåøyen, Director of NordForsk.

NordForsk ser det som et grunnleggende oppdrag å fremme måling og forståelse av forskningens effekter og samfunnsnytte. Vårt impact-dashbord og rapporten Nordic Perspectives on Research Impact er eksempler på denne innsatsen. Samlet sett gir årets impact-rapport et representativt bilde av våre aktive bidrag til både akademia og det øvrige samfunnet som følge av nordisk forskningssamarbeid.

Les rapporten

Kontakter

Simon Granroth

Simon Granroth

Analyseansvarlig
Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef