Teamwork, network and community concept
Foto: scyther5, iStock

Ny rapport om samarbejde om forskningsinfrastruktur

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport om forskningsinfrastruktur med titlen Nordic research infrastructure collaboration - Recommendations for common Nordic activities.

Rapporten er udarbejdet af professor Sven Stafström fra Linköpings Universitet og tidligere leder af Vetenskapsrådet i Sverige. I rapporten undersøger han forskningsinfrastrukturaktiviteter i de nordiske lande og præsenterer tiltag, der kan bidrage til at styrke forskningsinfrastruktursamarbejdet på nordisk plan.

Tiltagene er sammenfattet i en række anbefalinger til både NordForsk og NORDHORCS, som bør føre til nye initiativer fra både NordForsk og NORDHORCS.

Stafström anbefaler blandt andet, at NordForsk øger støtten til netværksaktiviteter og støtte til fællesnordiske brugerfællesskaber for forskningsinfrastruktur. Blandt anbefalingerne til NORDHORCS foreslår Stafström, at medlemsorganisationerne afsætter et budget til medfinansiering af NordForsks opslag om forskningsinfrastruktur, der har til formål at styrke det nordiske samarbejde.

NordForsk-direktør Arne Flåøyen er meget tilfreds med rapporten og udtaler:

"Investeringer i ny forskningsinfrastruktur og omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af eksisterende infrastruktur er en udfordring for alle de nationale forskningsfinansierende organisationer i Norden. Øget samarbejde på tværs af Norden kan være en måde at håndtere disse udfordringer på, og NordForsk kan facilitere samarbejdet. Professor Stafströms rapport vil hjælpe de nationale forskningsfinansierende organisationer og NordForsk med at prioritere og facilitere et effektivt nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur i fremtiden."

Læs rapporten:
Nordic research infrastructure collaboration - Recommendations for common Nordic activities