Forside af Arctic Research Impact-rapport.

Ny rapport: Sådan udvikler vi Arktis

I den netop lancerede rapport Arctic Research Impact præsenterer de fire nordiske forskningscentre resultater og effekter af deres forskning. De har i fire år arbejdet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for.  

Direktør i NordForsk Arne Flåøyen siger: 

”NordForsk har sammen med de nationale forskningsfinansierer i Norden finansieret fire store nordiske centre for fremragende forskning om Arktis. Antallet af publikationer, formidlinger og andre resultater er imponerende. Rapporten viser også, at samarbejde på tværs af Norden skaber stor nordisk merværdi, ligesom forskningen både understøtter Nordisk Ministerråds vision 2030 og FNs bæredygtighedsmål.” 

Politisk indflydelse 

Indflydelse på politiske processer og beslutninger er en vigtig indikator for effekt. De fire nordiske forskningscentre har rapporteret omkring politisk indflydelse, nærmere bestemt mængden og hvilken slags indflydelse. 

Arktisk forskning efter geografi

Et af kriterierne for nordisk merværdi i forskning er "regional mobilitet og netværk blandt de nordiske lande". Et pejlemærke til at vurdere om det lykkes er at se på projekternes geografiske placering. 

Kortet viser placeringen og antallet af deltagere i det arktiske forskningsprogram. Jo større cirkel, jo flere projektdeltagere. Programmet har haft i alt 173 deltagere. 150 fra Norden region, de øvrige fra Australien, Canada, Kina, New Zealand, Rusland, Skotland, Storbritannien og USA. 

Baggrund for programmet 

I 2012 nedsatte NordForsk et NORIA-net, som vurderede mulighederne for at opnå merværdi ved et stort fællesnordisk forskningsprogram om Arktis. NORIA-net Arctic udarbejdede et memorandum, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af et fællesnordisk forskningsprogram, som Norge, Sverige, Island, Finland, Danmark og Grønland har været med til at finansiere. 

NordForsk besluttede i december 2015 at etablere fire tværfaglige Nordic Centres of Excellence inden for arktisk forskning. 

Finansierer 

Blandt finansiererne er Vetenskapsrådet i Sverige, Nordisk Ministerråd, Norges Forskningsråd, Finlands Akademi, Ministeriet for Uddannelse og Forskning i Danmark og det Islandske forskningsråd (RANNIS). 

Vil du vide mere om forskningsresultaterne?

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver
Marianne Knudsen. Photo: NordForsk

Marianne Knudsen

Senior kommunikasjonsrådgiver