City of Ilulissat on Greenland. Photo by Terje Heiestad.

Nyt værktøj kan forudsige kortsigtede klimaforandringer

ARCPATH-værktøjet kan blive en ’game changer’ i både den private og den offentlige sektor.

Noel Keenlyside er en af ​​forskerne fra projektet: Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH). Han forklarer, hvordan ARCPATH-værktøjet kan bruges i de nordiske lande til at imødekomme de udfordringer, som klimaforandringer og andre miljøpåvirkninger står over for.

Mobile Heights logo
Noel Keenlyside er en af forskerne fra ARCPATH-projektet. Fotograf: Thor Brødreskift, Universitetet i Bergen

Hvad er det grundlæggende koncept for ARCPATH-værktøjet?

”I ARCPATH bruger vi numeriske modeller som et værktøj til at forudsige ændringer i klimaet. Vi fokuserer på at forudsige ændringer fra årstider til flere år ind i fremtiden og på skalaer, der er relevante for samfundet. Et særligt nyt aspekt er at fokusere på disse kortere tidsplaner, der er af umiddelbar interesse for samfundet. På den måde er forudsigelserne et redskab for samfundet til at tilpasse sig klimaændringerne. Mens de langsigtede virkninger af klimaændringer er velkendte, er de vanskelige for den private og offentlige sektor at indarbejde i de beslutninger, de træffer nu. I den henseende er klimaforudsigelser tilsvarende vejrudsigter, som giver os mulighed for at planlægge vores aktiviteter i løbet af de næste par dage.

Klimaprognoserne (ARCPATH-værktøjet), som vi har udviklet, bruger avancerede statistiske teknikker (dataassimilering) til at kombinere samtidige observationer af klimaet med moderne Earth System-modeller. Observation af havet og havisen er særligt kritisk for forudsigelsen af ​​klimaet. Det er brugen af ​​observationer, der adskiller klimaforudsigelser fra de langsigtede klimaforandringsscenarier, som er præsenteret i IPCC's vurderingsrapporter. I ARCPATH har vi udviklet klimaprognoser ved hjælp af to Earth System-modeller og med en regional klimamodel. Disse begreber præsenteres detaljeret i bogkapitlet : The Climate Model: An ARCPATH Tool to Understand and Predict Climate Change.”

Hvordan kan forskningsresultater fra ARCPATH imødekomme samfundets krav?

ARCPATH-forskningen kan hjælpe med at imødekomme samfundets krav gennem mere detaljeret information om, hvordan klimaet i Norden vil være de næste par år.

For at være helt konkret så kan man se på forudsigelsen af ​​havtemperatur i de næste et til fem år. Man kan se, at der forventes en afkøling i Nordatlanten, der reducerer de globale opvarmningseffekter i Nordsøen. Disse ændringer afspejler kortsigtede udsving i klimasystemet, der undertiden kan svække og undertiden fremskynde tempoet i den globale opvarmning. En vigtig ting er, at disse oceaniske ændringer kan påvirke de atmosfæriske vejrmønstre. Således kan forudsigelserne give oplysninger, der er vigtige for fiskeriet, havisinformation, der er relevant for aktiviteter i Arktis, og atmosfæriske oplysninger, der er vigtige for energi, landbrug og infrastruktur.

De to ARCPATH-modeller (det norske klimaforudsigelsesmodel BCCR og det svenske/danske system SMHI/DMI) bidrager til forudsigelserne på dette websted, men også til den nyoprettede verdensmeteorologiske organisation (WMO) Global Annual to Decadal Climate Updates.

Et andet vigtigt aspekt er at gøre klimainformationen tilgængelig for samfundet. Dette kræver et tæt samarbejde mellem udbyderne og brugerne af forudsigelserne. Denne aktivitet danner grundlaget for det hurtigt udviklende felt med klimatjenester. For at være konkret vil temperaturforudsigelserne ovenfor sandsynligvis ikke interessere mange brugere direkte. Brugerne vil være mere interesserede i, hvordan temperaturerne påvirker dem. For fiskerisektoren vil dette betyde at oversætte oplysningerne til en form, der kan bruges i deres fiskeri. I ARCPATH har vi undersøgt, hvordan disse prognoser kunne bruges af hvalturismen i Island. På den måde udvikler ARCPATH også forskningsmetoder, som kræves for at udvikle nyttige klimatjenester til Norden. ”

Hvilken forskel har det gjort at have nordisk forskningssamarbejde på dette felt?

”ARCPATH har i fællesskab med de store klimacentre i Norden arbejdet sammen om at udvikle klimaforudsigelser for regionen. Deling af viden, data og computerinfrastruktur har gjort det muligt for os at gøre større fremskridt med at forbedre modeller og brug af observationsdata. Forskningssamarbejdet har også faciliteret samspillet med havbiologer og samfundsvidenskaberne, som kræves for at udvikle viden, der er direkte nyttig for samfundet. ”

Hvordan kan vi styrke det nordiske forskningssamarbejde endnu mere i fremtiden?

”NordForsk-finansiering gør det muligt at samle ekspertise og infrastruktur for at fremskynde udviklingen af ​​viden og værktøjer, der kræves for at imødekomme udfordringer fra klimaforandringer og andre miljøpåvirkninger. Norden er stærkt påvirket af den hastige opvarmning af Arktis, der er to-tre gange hurtigere end den globale middelværdi. Jeg mener, det er vigtigt at fortsætte med at samle forskningsekspertise på dette felt. Efter min mening er det også vigtigt at styrke tværfaglig og endda tværvidenskabelig forskning ved at bringe forskere fra forskellige discipliner sammen med offentlige og private institutioner, som er direkte påvirket af klimaændringer. Det er også meget vigtigt at udvikle viden og værktøjer til forståelse og forudsigelse af, hvordan klima og anden menneskelig aktivitet (f.eks. forurening, ødelæggelse af levesteder og fiskeri) vil påvirke økosystemet."