Tre panelister sidder på en scene. Fra venstre til højre: Crystal Gail Fraser, Eva Marie Fjellheim og Mikkel Berg-Norlie
Fra venstre til højre: Crystal Gail Fraser, Eva Marie Fjellheim og Mikkel Berg-Norlie. Foto: Embassy of Canada to Norway

Oprindelige folks perspektiver skal inddrages i arktisk forskning

Det var en af konklusionerne på Arctic Frontiers-arrangementet “Accountability, Communication and Respect: Establishing an ethical framework for involving indigenous peoples in Arctic Research,” som NordForsk var værtskab for sammen med Norges Forskningsråd, Canadas ambassade i Norge og Canadian International Arctic Centre og Grønlands Forskningsråd. 

Arrangementet blev modereret af professor Torjer Andreas Olsen fra Norges Arktiske Universitet i Tromsø. I panelet var Crystal Gail Fraser fra University of Alberta i Canada, Mikkel Berg-Norlie fra NIBR Institute of Oslo Metropolitan University og Eva Marie Fjellheim fra Samerådet. 

Forskningstræthed 

Et af de emner, der blev diskuteret, var såkaldt "forskningstræthed". For at forklare det henviste en af paneldeltagerne til et humoristisk ordsprog, der hævder, at en typisk samisk familie består af en mor, en far, to børn og en socialantropolog. 

Virkeligheden er, at mange repræsentanter for oprindelige folk belastes og overvældes af forskere, der har brug for at indsamle data. Risikoen er, at denne forskningstræthed vil føre til øget modvilje mod at stå til rådighed som datakilder. Det kan derfor være nødvendigt for forskere at finde måder at lave empiriske undersøgelser på, som er mindre belastende for oprindelige folk. 

Ny call 

NordForsks direktør Arne Flåøyen fortæller, at NordForsk forsøger at oprette en ny call om arktisk forskning med nationale forskningsfinansierer i Norden, Canada og USA.  

“Vi vil forsøge at blive bedre til at implementere oprindelige folks perspektiver både i udviklingen af en call, og i den forskning, som finansieres.” 

Læs mere om arrangementet

Kontakter

Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef
Bjørnar K

Bjørnar Solhaug Komissar

Seniorrådgiver