Illustration migration integration

Opslag: Nordisk-britisk satsning på forskning i migration og integration

NordForsk, Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Forte, Norges Forskningsråd, Det islandske center for forskning, Rannis, og The Economic and Social Research Council (UK) er gået sammen om et forskningsopslag inden for det nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration. Opslaget har et budget på 65 millioner NOK og deadline for ansøgninger er 15. november 2018.

Målet med det nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration er at stimulere kundskabsmiljøerne i Norden og Storbritannien til samarbejde for på den måde at se muligheder og udfordringer ved migration og integration. Hensigten med programmet er finansiere fremragende forskning, som har påvirkningskraft både indenfor og udenfor akademia, og som kan skabe værdifulde resultater, der ikke ville kunne opnås alene igennem nationale aktiviteter. Det kan eksempelvis være opbygning af en kritisk masse, netværk, udveksling af data, infrastrukturer og ressourcer samt forbedring af videnskabelig excellens såvel som samfundsmæssig påvirkning og bidrag til forskningsbaserede, politiske tiltag.

Med det nye opslag ønskes blandt andet følgende belyst:

  • Bevæggrundene bag migration samt globale, regionale og lokale migrationsmønstre
  • Sundhed og velvære blandt indvandrere
  • Social samhørighed og ulighed
  • Sociale og familiemæssige forhold
  • Historier om migranter, migration og integration
  • Migranters kulturelle ophav og samtidskulturelle udtryk
  • Politik og styring af migration og integration

Opslaget indgår som en aktivitet i NordForsks program for migration og integration og har et budget på 65 millioner NOK.

Ansøgningsfrist på dette opslag: 15. november 2018.

Kontakter

Siri Bjarnar. Photo: NordForsk

Siri Jørgensen Bjarnar

Seniorrådgiver