bridge øresund connecting

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

Søknadsfrist er 13. november 2019.

Tverrfaglighet er nødvendig for å skape nye og banebrytende forskningsresultater, og tverrfaglig forskning er et område der nordisk samarbeid vil skape stor merverdi. Utlysningen retter seg spesielt mot prosjekter som kombinerer ulike disipliner som står langt fra hverandre og sjelden samarbeider, eller prosjekter som tar for seg et forskningsspørsmål som krever en bestemt kombinasjon av kompetanse fra forskjellige fagområder. Prosjekt som finansieres må inkludere minst to av de tre fagområdene Life science, Physical Sciences & Engineering, og Social Sciences and Humanities. 

Hvert prosjekt kan søke om opptil 15 millioner norske kroner og det bevilges finansiering i opptil fire år. Utlysningen håper å finansiere 8-12 prosjekter, og søkere må ha partnere i minst tre nordiske land.

Nordisk program for tverrfaglig forskning er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Danmarks Frie Forskningsfond, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd og NordForsk.