Pregnancy
Photo: Unsplash

Vigtige fund fra to nordiske COVID-19-studier

Pandemien medførte et øjeblikkeligt behov for viden om SARS-CoV-2-virusinfektionen, og hvilke konsekvenser virussen kunne medføre. Internationale forskningsinitiativer blev igangsat i regi af blandt andet Verdenssundhedsorganisationen og på europæisk plan, men også i de enkelte lande.

Også på nordisk niveau blev initiativer sat i gang. De nordiske lande har lignende velfærdssystemer, adgang til sundhedsdata af høj kvalitet og offentligt finansierede sundhedsvæsener, som sammen med borgernes tillid til forskning er af særlig styrke i denne sammenhæng.

Netop af den grund blev der opstartet fem samarbejdsprojekter om sundhedsdataforskning om COVID-19 i regi af NordForsk. Initiativet er medfinansieret af alle fem nordiske lande og Estland. Projekterne genererer løbende ny viden til nytte for det globale samfund.

NordForsks direktør Arne Flåøyen mener, forskningsresultaterne fra de to projekter er til stor gavn:

“Dette viser, at de nordiske lande ligger helt i verdenstoppen, når det gælder forskning på sundhedsdata. I disse tilfælde lykkedes det forskerne at komme frem til vigtige resultater på kort tid, til stor nytte for hele den medicinske verden og vores samfund.”

Alvorligt coronaforløb kan påvirke den mentale sundhed

Projektet “Mental morbidity trajectories in COVID-19 across risk populations of five nations” har påvist, at alvorlige COVID-19-sygdomsforløb er forbundet med en stigning i risikoen for langsigtede negative psykiske sundhedseffekter.

Forskerne har undersøgt langsigtede implikationer for mental sundhed for patienter, der var sengeliggende i over syv dage efter en diagnose af COVID-19. Forskere fra Island, Norge, Sverige, Danmark og Estland har været med i forskningsprojektet.

Forskningsresultaterne er blevet publiceret i det anerkendte britiske medicinske tidsskrift The Lancet.

Coronavaccinen øger ikke risiko for graviditetskomplikationer

Det er resultatet fra et andet NordForsk-studie “Scandinavian studies of COVID-19 in Pregnancy”. Forskere fra Folkehelseinstituttet i Norge og Karolinska Institutet i Sverige i samarbejde med Københavns Universitet, Bergens Universitet og Statens Serum Institut gik sammen om projektet, hvor de har undersøgt, om coronavaccinen giver risiko for komplikationer for gravide.

Op imod 160.000 graviditeter i perioden fra maj 2021 og januar 2022 indgår i studiet. Forskerne har undersøgt, om de gravide havde højere risiko for komplikationer såsom for tidlig fødsel, dødfødsel og lav fostervækst. Der blev ikke fundet nogen øget risiko for nogen af de svangerskabskomplikationer, som blev undersøgt.

Projektet har også påvist, at spædbørn er beskyttet mod COVID-19 i op til fire måneders-alderen, hvis deres mor blev vaccineret under graviditeten.

Kontakter

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver