Fremtidens arbeidsliv

Mål

Det overordnede mål er å skape kunnskap og løsninger for et bærekraftig og inkluderende fremtidig arbeidsliv i nordisk og/eller nordisk-litauisk sammenheng. Programmet har som mål å styrke grensekryssende forskningssamarbeid innen arbeidslivsforskning, gi støtte til solide forskningsmiljøer og finansiere fremragende og innovativ forskning med effekter både innenfor og utenfor akademia. Programmet oppmuntrer til tverrfaglige og komparative tilnærminger. Det oppfordres til forskning som skal bidra til gjennomføringen av Agenda 2030 (FNs bærekraftsmål) og nasjonale politiske strategier.

For å bygge fremtidig kapasitet på området ønskes samarbeid mellom forskere som er etablerte og tidlig i karrieren. Dette initiativet fremmer et inkluderende arbeidsliv som gir like muligheter for alle, og anerkjenner kunnskapen og potensialet som finnes i hele befolkningen uavhengig av kjønn, etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn, helse, tro, religion og seksuell orientering.

Bakgrunn

Et velfungerende arbeidsliv står sentralt i samfunnsutviklingen, da det skaper forutsetninger for økonomisk vekst og finansiering av velferdssystemer. Det er også sentralt for enkeltpersoner og familier, siden arbeidslivet ofte skaper muligheter for personlig utvikling.

I tillegg er det et middel til å etablere seg i samfunnet og gi tilgang til mange velferdssystemer. I en tid med raske samfunnsendringer må arbeidslivet formes slik at det er bærekraftig, uavhengig av utfordringer som demografiske og strukturelle endringer; det må fremme god helse og velvære for ansatte; og det må være inkluderende og skape muligheter for inkludering. Forskning og innovasjon er sentrale faktorer for å få dette til.

Komité

  • Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring/NordForsk, Leder
  • Anna-Karin Florén, programsjef arbeidslivsforskning, Forte, Sverige
  • Siri Hollekim Haaland, Seniorrådgiver, Norges forskningsråd
  • Elísabet Andrésdóttir, Spesialrådgiver, Islands forskningsråd Rannis
  • Laura Kostelnickiene, internasjonal programkoordinator, Litauens forskningsråd
  • Linnéa Johansson, Avdelningschef Næringsavdelingen, Ålands regjering
  • Andreas Bojsen, Seniorrådgiver, Nordisk Ministerråd (observatør)
   

Funding partners

Kontakter

Bethina

Bethina Strandberg-Jensen

Rådgiver
Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef