Mann på hytte i skog
Photo: vorDa, iStock.com

Fem nye prosjekter om fremtidens arbeidsliv i Norden og Litauen

Prosjektene handler om et bredt spekter av problemstillinger med tydelig relevans for arbeidslivet, fra forståelse og intervensjon mot seksuell trakassering på arbeidsplassen til bærekraftige nordiske fjernarbeidsmarkeder.

Bærekraft er et tverrgående tema for prosjektene som finansieres. En av studiene som skal gjennomføres handler om bærekraftig arbeidsliv for aldrende befolkninger. En annen studie ser spesifikt på fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger, og fokuserer på implikasjoner for både ledere og ansatte.

Seniorrådgiver Thomas Jacobsson sier:
– Vi er veldig glade for å kunne si at vi finansierer fem fremragende prosjekter som vil bidra til utvikling av viktig ny kunnskap i Norden og Litauen. Prosjektene har deltakere fra Sverige, Norge, Island, Åland og Litauen, og dekker nye temaer som er viktige å studere for å organisere arbeidslivet vårt på en bærekraftig og inkluderende måte.

Prosjektene som mottar finansiering har en budsjettramme på omtrent ni millioner norske kroner, og en varighet på tre til fire år. Det totale budsjettet er på 46 millioner norske kroner.

Prosjektdeltakerne kommer fra Island, Litauen, Norge, Sverige og – for første gang i NordForsks historie – Åland.

NordForsks utlysning om fremtidens arbeidsliv ble har som mål å finansiere forskning om utfordringer i arbeidslivet, og å generere kunnskap og løsninger for et bærekraftig og inkluderende fremtidig arbeidsliv i en nordisk-litauisk kontekst.

Midlene skal styrke grenseoverskridende forskningssamarbeid innen arbeidslivsforskning, gi støtte til solide forskningsmiljøer og finansiere fremragende og innovativ forskning med gjennomslagskraft både innenfor og utenfor akademia. Den skal bidra til tverrfaglige og komparative tilnærminger.

Les mer om forskningsområdet Fremtidens arbeidsliv

Finansierte prosjekter

Kontakter

Thomas Jacobsson

Thomas Jacobsson

Seniorrådgiver
Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef