Nordic Societal Security Programme

Fire nye projekter om samfundssikkerhed skal forske i globale tendenser

NordForsk styrker forskningen i samfundssikkerhed og har nu udvalgt fire nye forskningsprojekter, som alle skal fokusere på globale tendenser inden for samfundssikkerhed.

Professor Emeritus Bengt Sundelius er programkomiteleder for forskningsprogrammet i Samfundssikkerhed og siger: “De fire udvalgte projekter har hver især fokus på vigtige aspekter inden for globale og regionale tendenser inden for samfundssikkerhed. De kombinerer høj videnskabelig kvalitet med problemstillinger af stor relevans for fremtidens samfundssikkerhed og har tydelig kobling til praktisk arbejde inden for dette område.”

Det nordiske forskningsprogram om samfundssikkerhed er et samarbejde mellem Norges Forskningsråd, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskab i Sverige, Icelandic Centre for Research (Rannís), Finlands Akademi, Finlands Indenrigsministerium, Beredskabsstyrelsen i Danmark, Dutch Research Council (NWO), Economic and Social Research Council i Storbritannien og NordForsk. 

Her følger en kort oversigt over de fire projekter, som modtager finansiering:

Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries
Projektleder: Rico Kongsager, Københavns Professionshøjskole, Danmark
Læs mere her.

Nordic Fire and Rescue Services in the Twenty First Century
Projektleder: Margaret McNamee, Lunds Universitet, Sverige
Læs mere her.

Social exclusion, polarisation and security in the Nordic welfare state
Projektleder: Helena Blomberg-Kroll, Universitetet i Helsinki, Finland.
Læs mere her.

NordicLink – Securing Nordic linear infrastructure networks against climate induced natural hazards
Projektleder: Kjersti Gisnås, Norges Geotekniske Institut, Norge.
Læs mere her.

Baggrund for programmet
Forskningsprogrammet om samfundssikkerhed blev etableret af NordForsk i 2013 og får støtte fra alle de nordiske lande samt Storbritannien og Holland. I alt er der ni igangværende forskningsprojekter, som handler om alt fra cyberangreb til terrorisme og naturkatastrofer. 

Læse mere om programmet for Samfundssikkerhed her.

Bemærk: Vi tager forbehold for ændringer. Kun afgørelser kommunikeret direkte til ansøgerne per e-mail anses som formel bekræftelse på tildeling af midler. Alle ansøgere modtager et formelt, skriftligt svar på sin ansøgning.