interdisciplinary road rails
Photo: Unsplash

NordForsk uddeler midler til 12 nye tværvidenskabelige forskningsprojekter

Emnerne i de finansierede projekter spænder bredt - fra forskning i narhvalers stødtænder til smarte tekstiler og historiske perspektiver på pandemier.

Tværvidenskabelig forskning


Tværvidenskabelig forskning er et bredt anerkendt forskningsområde, for der er på globalt plan et stigende behov for forskning, der krydser de traditionelle grænser mellem forskningsområder og -discipliner. Kombinationen af metoder, data, perspektiver, koncepter og teorier fra forskellige fagområder er nemlig afgørende i arbejdet med at skabe ny og værdifuld viden.

Også her i Norden er forskning i tværvidenskabelig forskning vigtig.

Professor i Matematik Jan Philip Solovej er medlem af NordForsks komite for Tværvidenskabelig forskning. Ifølge ham er det vigtigt at styrke tværvidenskabelig forskning på grund af de synergier, der kan opstå i mødet mellem fagene og det bredere perspektiv, der ifølge ham naturligt vil være, når man går udover monodisciplinær forskning. Det nordiske samarbejde giver en øget mulighed for at udnytte diverse faglige kompetencer, som eksisterer på tværs af de nordiske lande.

Han mener, også at projekterne bidrager til nordisk merværdi på flere måder: ”Nogle styrker det nordiske forskningssamarbejde og opbygger nordisk ekspertise inden for vigtige forskningsfelter, mens andre beskæftiger sig direkte med nordiske emner som arktisk forskning eller studier, der relaterer sig til nordiske sprog.”

Direktør i NordForsk Arne Flåøyen siger:

”Traditionelt set arbejder forskere inden for egne discipliner, men mange af de nye banebrydende forskningsgennembrud sker, når forskere fra forskellige fagområder samarbejder om at løse en udfordring. At kunne arbejde tværvidenskabeligt kræver en anden arbejds- og samarbejdsform, end når man arbejder inden for samme disciplin. Med dette opslag har NordForsk stimuleret forskere til at tænke og arbejde kreativt på tværs af discipliner. Jeg er sikker på, at vi får utrolig mange spændende resultater, som vil vise sig at skabe stor nordisk merværdi.”


Rekordmange ansøgninger

I første runde af ansøgningsprocessen, som havde frist for snart et år siden, modtog NordForsk rekordmange ansøgninger. 337 projekter søgte om finansiering, og efter to ansøgningsrunder er 12 projekter nu blevet udvalgt.

Jan Philip Solovej fremhæver den høje kvalitet blandt ansøgningerne: ”Det var fantastisk at se, hvor mange ekstraordinært gode ansøgninger, der blev modtaget. Det var rigtig svært at udvælge de bedste, men de internationale paneler har gjort et fremragende arbejde. Det var et krav, at ansøgningerne skulle indeholde interdisciplinær forskning og nordisk samarbejde. Men når de krav var opfyldt, så var videnskabelig excellence det vigtigste kriterium. Det var en fornøjelse at se den faglige diversitet, der er blandt de støttede projekter.”

Det er Anna Herou enig i. Hun er seniorrådgiver i NordForsk og ansvarlig for det tværfaglige forskningsinitiativ:

 ”Det var det højeste antal ansøgninger til et opslag hos NordForsk. Det store antal viser, at der er bred interesse for tværvidenskabelig forskning i de nordiske lande og for behovet af den her type finansiering.”

Nordiske forskningsfinansierer

Det nordiske initiativ for tværvidenskabelig forskning er et samarbejde mellem Danmarks Frie Forskningsfond, Formas i Sverige, Videnskabsrådet i Sverige, Rannis på Island, Forte fra Sverige, Norges Forskningsråd, Finlands Akademi og NordForsk.

Liste over de 12 forskningsprojekter

I de 12 netop finansierede projekter er der forskere fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige. Der deltager også forskere uden for Norden fra Tajikistan, Tyskland, Rusland og USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakter

Lise-Lotte

Lise-Lotte Wallenius

Seniorrådgiver