Photo: Tuomas Uusheimo, Aalto University
Foto: Tuomas Uusheimo, Aalto Universitet

Seks nye projekter modtager finansering under Universitetssamarbejds-call

I 2022 lancerede NordForsk et call med fokus på at styrke universitetssamarbejdet i Norden. Udvælgelsesprosessen har været opdelt i to faser. I første fase modtog NordForsk 52 gyldige ansøgninger, hvorav 20 konsortier blev inviteret til næste fase. NordForsk har nu besluttet at finansiere seks projekter.

Fungerende formand for call-komitéen, Ingegerd Palmer, udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med resultatet. De finansierede projekter er fordelt mellem meget stærke universitetskonsortier på tværs af alle de nordiske lande, inklusive Grønland. Desuden er kønsbalancen god, når man ser på deltagerne i samarbejdsprojekterne. Denne call støtter seks projekter inden for et bredt spektrum af temaer og discipliner, som alle fremmer videnskabelig ekspertise inden for deres områder og inkluderer stærke netværks- og kapacitetsopbygningsaktiviteter.”

Finansering

En vigtig forudsætning for initiativet har været, at universiteterne selv bidrager med midler til at etablere og drifte arbejdet i konsortiet. Finansieringen følger princippet for NordForsks finansiering, hvor 1/3 af midlerne kommer fra NordForsk, mens universitetskonsortiet selv bidrager med 2/3.

Det tilgængelige budget er 300 millioner NOK, hvoraf 100 millioner NOK kommer fra NordForsk, og 200 millioner NOK stilles til rådighed af institutionerne.

Den samlede NordForsk-finansiering under dette call er højst 20 millioner NOK årligt og vil være tilgængelig i 5 år, fra 2024 til 2028.

Læs mere om forskningsområdet University Cooperation.

Finansierede projekter

Kontakter

Bjørnar K

Bjørnar Solhaug Komissar

Seniorrådgiver
Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Spesialrådgiver