Universitetssamarbejde

Satsningen skal bidrage til at understøtte forskningsbaseret universitetssamarbejde på tværs af Norden, øge forskermobiliteten, styrke forskningskapaciteten og kompetenceopbygningen og dermed det nordiske forskningssamarbejdes ekspertise og betydning.

De to calls, som NordForsk har haft inden for dette satsningsområde, har været åbne for alle tematiske områder og videnskabelige discipliner, med en klar forventning om at de var af strategisk betydning for de deltagende universiteter.

En vigtig forudsætning har været, at universiteterne selv bidrager med midler til at etablere og drifte arbejdet i konsortiet. Finansieringen følger princippet for NordForsks finansiering, hvor 1/3 af midlerne kommer fra NordForsk, mens universitetskonsortiet selv bidrager med 2/3.

Utlysningar

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Spesialrådgiver
Bjørnar K

Bjørnar Solhaug Komissar

Seniorrådgiver