Unge forskere rundt om et bord.

Syv nye projekter får finansiering under NOS-HS-Project Grants

Petri Karonen fra Finlands Akademi er næstformand i NOS-HS-komiteen. 

“Vi modtog en lang række ansøgninger af høj kvalitet fra talentfulde unge forskere. Call'en demonstrerede vigtigheden af nordisk samarbejde og betydningen af stærke forskernetværk. På den ene side var ansøgertallet en positiv overraskelse, og på den anden side var der desværre mange fremragende projekter, som ikke blev finansieret denne gang. Ansøgningerne blev vurderet af internationale videnskabelige paneler, og NOS-HS-komiteen besluttede til sidst at foreslå finansiering af syv projekter, som blev vurderet til at være af usædvanlig høj kvalitet,” siger han og tilføjer:  

“De finansierede projekter er repræsentative for mangfoldigheden af alle de nordiske lande og er af meget høj videnskabelig kvalitet. Alle projekter har en stærk nordisk merværdi og er til stor nytte for det bredere samfund. Den sociale effekt af disse projekter, som kommer til syne på forskellige måder, forstærker yderligere vigtigheden af forskningsaktiviteterne.” 

NordForsk modtog 155 gyldige ansøgninger inden fristens udløb. Her følger en kort oversigt over de syv projekter, som modtager finansiering:  

PastForward: The political uses of the past in digital discourses about Nordic futures 
Projektleder: Manuel Menke 
Projektpartnere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige 

Making a Warrior: The Social Implications of Viking Age Martial Ideologies 
Projektleder: Marianne Moen 
Projektpartnere fra Norge, Island, Danmark, Sverige 

Exploring homelessness among young care leavers: Addressing challenges and finding potentials in a Nordic welfare context 
Projektleder: Anne-Kristine Mølholt 
Projektpartnere fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige 

To integrate or return? Policies, aspirations and outcomes for Ukrainian refugees in the Nordic countries 
Projektleder: Vilde Hernes 
Projektpartnere fra Norge, Finland, Sverige, Danmark 

Nordic Law Books: The Production and Use of Vernacular Law Manuscripts in the North from 1100 to 1600
Projektleder: Stefan Drechsler 
Projektpartnere fra Norge, Island, Sverige og Danmark 

Banal (Non)Religion: Secular Imaginaries in Contemporary Pop-Culture
Projektleder: Sara Evelina Lundmark 
Projektpartnere fra Sverige, Finland, Danmark og Norge 

Healthy communities in ageing societies –participatory research with elderly immigrants and refugees living in a Nordic society
Projektleder: Verena Lenneis 
Projektpartnere: Danmark, Finland, Norge og Sverige 

Baggrund for call’en

NOS-HS-Project Grants var en åben call baseret på nysgerrighedsdrevet forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab. Håbet er, at udlysningen på længere sigt vil føre til et styrket nordisk forskningssamarbejde, da den retter sig mod unge forskere, og at der kræves aktiv deltagelse fra partnere i mindst fire nordiske lande. Flere rapporter i de nordiske lande tyder nemlig på, at de akademiske karrieremuligheder for unge forskere inden for humaniora og samfundsvidenskaberne er under pres. Dette inkluderer mangel på tilstrækkelige forskningsmidler, samt koblingen mellem et øgende antal midlertidige forskerstillinger og et stabilt eller mindskende antal faste akademiske stillinger. 

Finansiering 

Det samlede budget er øget med omkring 10 millioner norske kroner. Totalbudgettet, som bliver fordelt mellem projekterne, er dermed ca. 55 millioner norske kroner. De nationale forskningsråd bidrager med 2/3 af det totale budget, mens NordForsk bidrager med den sidste tredjedel. 

Ansøgerne blev inviteret til at søge finansiering til at etablere et nordisk forskningsprojekt med et maksimalt budget på otte millioner norske kroner af en varighed på tre år. 

Fakta 

Nordisk samarbejdsorgan for humaniora og samfundsvidenskab (NOS-HS) er et samarbejde mellem forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med ansvar for forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab. NOS-HS fungerer i regi af NordForsk. 

Kontakter

Bodil Aurstad. Photo: NordForsk

Bodil Aurstad

Spesialrådgiver