Illustration of the buildings of the European Spallation Source in Lund seen from above.

Ny generasjon nøytronforskere mottar postdoktorstipend fra NordForsk

– NordForsk er veldig fornøyd med å kunne finansiere fire nye postdoktorer innen nøytronforskning, sier Arne Flåøyen, direktør for NordForsk.

– Formålet med prosjektene er å bidra til kapasitetsbygging i Norden og utvide nøytronforskningen til å omfatte forskningsfelt som materialer og nanovitenskap, biovitenskap, medisin og farmasi. Gjennom de nye prosjektene får de fire unge forskerne muligheten til å jobbe ved nøytronkilden i Lund, sier Flåøyen.

Postdoktorstipendene ble utlyst 12. august 2020 med frist 29. september. Målet for utlysningen er å fremme en ny generasjon nordiske nøytronforskere og spesialister gjennom opplæring ved European Spallation Source (ESS) i Lund.

Dette er den siste utlysningen i NordForsks nordiske program for neutronforskning. I vurderingen av søknadene bemerket programkomiteen at søknadene hadde høy kvalitet, noe som indikerte en god avkastning på investeringene fra de tidligere utlysningene innen neutronforskningen. Det er derfor, ifølge komiteen, en utmerket måte å avslutte det nordiske programmet på.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan støtte fire sterke nordiske postdoktorprosjekter nært knyttet til igangkjøring, tidlig vitenskap og utvikling av European Spallation Sources, sier Fredrik Melander, leder av komiteen for programmet, og legger til:

– Prosjektene er viktige bidrag til programporteføljen og et sterkt supplement til våre tidligere investeringer i langsiktig kompetansebygging innen nøytronbasert forskning i Norden.

Prosjekter

De fire prosjektene som mottar finansiering er:

 

Om programmet

Det nordiske programmet for neutronforskning ble lansert i 2015. Målene for programmet er å øke antall forskere i Norden som kan anvende neutroner til vitenskapelige analyser og å øke kompetensenivået innenfor neutronspredning. Et særskilt mål er å øke kompetansen til yngre forskere og andre grupper uten omfattende erfaring på området.

Programmet er finansiert av Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark og NordForsk. Dette er den sjette og siste utlysningen i programmet.