Nordisk initiativ for samfunnssikkerhet

Målet for det tverrfaglige forskningsområde om samfunnssikkerhet er å skape ny kunnskap om de utfordringene på samfunnssikkerhetsområdet som de nordiske landene står overfor. Disse utfordringene er grunnleggende grenseoverskridende, noe som legger til rette for god nytte av nordisk og internasjonalt samarbeid.

Bakgrunn

Samfunnssikkerhet innebærer et samfunns evne til å opprettholde viktige funksjoner og sikre befolkningens liv, helse og grunnleggende behov og verdier under ekstraordinære situasjoner og kriser. Dette forskningsinitiativet omhandler spørsmål om sårbarhet, motstandskraft og evne til å håndtere slike situasjoner. Det legges også vekt på vår evne til å forhindre og være forberedt, samt vår reaksjon og evne til å komme tilbake til en normaltilstand i ettertid.

De nordiske landene har samarbeidet tett om samfunnssikkerhet i flere tiår. I de senere årene er denne tradisjonen blitt styrket gjennom en rekke politiske initiativ på tvers av landegrensene, som Haga-erklæringen fra 2009 og Nordisk solidaritetserklæring fra 2011. En nordisk ekspertgruppe undersøkte mulighetene for nordisk samarbeid på dette feltet i 2012, og basert på deres anbefalinger ble Nordisk initiativ om samfunnssikkerhet etablert i 2013.

I 2023 hadde det nordiske initiativet for samfunnssikkerhet vært aktivt i 10 år.

Vi markerte det med å lage en oversikt over resultater og effekter fra forskningen.

Komité

NordForsk administrerer forskningsområdet i samarbeid med en komité som består av representanter fra de finansierende organisasjonene:

  • Bengt Sundelius (Formand)
  • Marianne Jensen, Research Council of Norway
  • Marjo Kuronen, Research Council of Finland
  • Tine Weiss Thorsøe, The Danish Emergency Management Agency
  • Jacob Kringen, Norwegian Directorate for Civil Protection
  • Elísabet María Andrésdóttir, Icelandic Centre for Research – Rannís
  • Anna Dubaric Norling, Swedish Civil Contingencies Agency
  • Hanna-Miina Sihvonen, Ministry of Interior, Finland
  • Sampsa Kaataja, Academy of Finland (Observer)
 

Finansiering

Nordisk initiativ for samfunnssikkerhet finansieres i dag av Finlands Akademi, Ministry of the Interior i Finland, Icelandic Centre for Research - RANNIS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge), Beredskabsstyrelsen i Danmark og Norges forskningsråd, sammen med NordForsk.

I tillegg var Dutch Research Council (NWO) og Economic and Social Research Council (Storbritannia) en del av finansieringen av utlysningen om samfunn, integritet og cybersikkerhet (2016). Vetenskapsrådet, Innovationsfonden Danmark og Nordisk ministerråd var finansieringspartnere til utlysningen Societal Security Beyond COVID-19 (2022). Nordisk ministerråd finansierte også utlysningen Societal Security and Antimicrobial Resistance (2022).

Alle aktører bidrar til en felles pott (common pot) for å sikre at den beste forskningen finansieres, uten hensyn til nasjonalitet.

Finansierade projekt

Kontakter

Thomas Jacobsson

Thomas Jacobsson

Seniorrådgiver