Aktive programmer

NordForsks aktive forsknings- og forskningsinfrastrukturprogrammer.

Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling

Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis er lavet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for.

Les mer…

Education for Tomorrow

Avsikten med det tematiska programmet Education for Tomorrow är att skapa ny kunskap om våra utbildningssystem som gör dem bättre rustade att möta såväl dagens som framtidens samhälleliga behov.

Les mer…

Gender in the Nordic Research and Innovation Area

Norden är en europeisk föregångsregion inom jämställdhet, men när det gäller ledartjänster inom forskning och innovation är mannsdominansen lika stor som i resten av Europa.

Les mer…

Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI)

Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) arbejder for at fremme nordisk samarbejde om e-videnskab (eScience) ved fokuserede tiltag inden for e-videnskabsforskning og videregående (graduate) uddannelse.

Les mer…

Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordic Innovation, NordForsk og Nordisk energiforskning samarbeider om dette forsknings- og innovasjonsprogrammet, som har som mål å bidra til å framskynde omstillingen mot et bærekraftig nordisk samfunn.

Les mer…

Nordisk program for helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning.

Les mer…

Nordisk program for neutronforskning

Det nordiske forskersamfund har muligheden for at indtage første parket, når European Spallation Source (ESS) indvies i 2019. Men vi må være godt fagligt forberedt, hvis vi skal kunne udnytte de unikke muligheder, forskningsinfrastrukturen til knap 20 milliarder danske kroner i Lund giver. Derfor har NordForsk startet et nordisk program for neutronforskning, som lægger vægt på opbygning af kompetencer.

Les mer…

Nordisk program om bioøkonomi

Nordisk program om bioøkonomi har som mål å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene. Programmet finansierer aktiviteter som er sektorovergripende og tverrfaglige, og som kan involvere både privat sektor, offentlig sektor og andre interessenter.

Les mer…

Nordisk program om samfunnssikkerhet

Nordisk program om samfunnssikkerhet er et tverrfaglig forskningsprogram som skal skape ny kunnskap om hva som skal til for å sikre trygghet og sikkerhet for innbyggerne i de nordiske landene.

Les mer…

The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) faciliterer udviklingen af avancerede it-værktøjer og -services på områder, der er vigtige for nordiske forskere.

Les mer…

Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noensinne innenfor rammene av det nordiske samarbeidet. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene.

Les mer…

Prosjekter og nettverk

Finn prosjekt

Nyhetsbrev
Facebook