Vad vi finansierar

NordForsk strävar efter att förbättra kvaliteten, effekten och effektiviteten i det nordiska forskningssamarbetet

  • Bioeconomy
  • Gender
  • Education

Aktiviteter

Nordiskt forskningssamarbete gör det möjligt att dela data, infrastrukturer och andra resurser över nationella gränser.

- Arne Flåøyen, direktör i NordForsk